Tượng tứ mã bằng đồng biểu tượng 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc

  • Mã sản phẩm: Tượng tứ mã bằng đồng biểu tượng 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc

13.600.000

Tượng tứ mã bằng đồng biểu tượng 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc là biểu tượng cho 4 hướng đều mang tài lộc, thành công rực rỡ, đi đến đâu cũng dành chiến thắng.