Tượng rồng dâng ngọc mạ vàng,rồng phong thủy để bàn làm việc

  • Mã sản phẩm: Tượng rồng dâng ngọc mạ vàng,rồng phong thủy để bàn làm việc

3.200.000

Tượng rồng dâng ngọc mạ vàng,rồng phong thủy để bàn làm việc,tượng hình rồng biểu tượng cho sự quyền lực,sức mạnh trong văn phòng cơ quan,đơn vị,tăng quyền lực trong văn phòng cơ quan.

Mã: 300137efca1c Danh mục: