Tượng quan công – bảo vệ cho gia chủ – tượng phong thủy

1.500.000

Tượng đồng quan công các dáng: đọc sách, đứng tấn,bát quyết,cưỡi ngựa…

Chất liệu đồng sát khí tốt nhất trong phong thủy

Hotline: 0986.847.296