Tượng phật thích ca tây tạng bằng đồng 25,60,80cm – Tượng tây tạng

3.600.000

Tượng phật thích ca mâu ni tây tạng

Đúc đồng nguyên khối tinh xảo,cao 25cm,dk đế 15cm, họa tiết trên tượng nổi khối