Tượng phật thích ca tây tạng bằng đồng 25,60,80cm

3.600.000

Tượng phật thích ca mâu ni tây tạng

Đúc đồng nguyên khối tinh xảo,cao 25cm,dk đế 15cm, họa tiết trên tượng nổi khối