Tượng phật đồng dát vàng

Liên hệ

Công ty Đồ đồng Việt chúng tôi khi nhận dát vàng sẽ có đội ngũ nhân viên đến tận nơi dát nếu không tin tưởng quí khách có thể thử vàng trước khi dát, sau một ngày chúng tôi sẽ gửi lại vàng tại nơi niêm phong lại hôm sau chúng tôi lại lấy để dát tiếp.

Mã: b8c83e21f7df Danh mục: