Tượng phật bà quan âm tựa cửu long bằng đồng 38 cm

  • Mã sản phẩm: Tượng phật bà quan âm tựa cửu long bằng đồng 38 cm

12.000.000

Tượng phật bà quan âm tựa cửu long bằng đồng 38 cm – dùng trang trí nội thất, thờ cúng tại gia ý nghĩa và