Tượng phật bà quan âm bồ tát bằng đồng – tượng phật

1.500.000

Tượng phật bà quan âm bồ tát ngồi đài sen các kích thước

– cao 25cm,45cm,60cm,80cm,1,2m,1,5m,2m…

Chất liệu đồng đúc nguyên khối tĩnh xảo