Tượng mẫu cửu trùng thiên bằng đồng

Liên hệ

Tượng mẫu cửu trùng thiên: Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên còn có các danh hiệu khác như Mẫu thượng thiên, Thiên Thanh công chúa, Thanh Vân công chúa, Cửu trùng thánh Mẫu ( Mẫu Cửu), Lục Cung vương Mẫu, Mão Dậu Công Chúa. Mẫu mặc áo màu đỏ, ngồi chính giữa.

Mã: 47aad7688350 Danh mục: