Tượng Hổ Vàng Xuống Núi

4.800.000

Tượng Hổ vàng hạ sơn (tượng hổ xuống núi) thiết kế dát vàng 24k. Với ý nghĩa rằng mỗi khi chúa sơn lâm xuất hiện khiến vạn vật phải kính nể.