Tượng hổ vàng Danh Vọng

16.000.000

Tượng Hổ Danh Vọng uy phong thể hiện sự táo bạo, liều lĩnh. Cũng tượng trưng cho tính cách dám đương đầu với khó khăn của người lãnh đạo