Tượng hổ Cao Sơn Viễn Vọng (Lớn)

36.000.000

Tượng hổ về rừng (Sơn lâm về rừng) là biểu trưng của sức mạnh, thực lực, uy quyền và tâm linh. Bởi Hổ vốn là giống loài dũng mãnh nhất trong muôn thú, là chúa sơn lâm, là hùm thiêng ông mãnh ngự trị tối cao trong rừng già