Tượng đồng Trần hưng đạo 25cm để bàn làm việc – phong thủy

2.400.000

Đức Trần Hưng Đạo là một danh tướng của Việt Nam. Một trong các danh tướng được cả nhân loại ghi nhân những chiến công mà ông đã lập cho dân tộc Việt nam và nhân dân thế giới.

Tượng Đức thánh trần cao 25cm, đế gỗ rộng 12cm,cao 10cm

Hình ảnh tượng Trần hưng đạo 25cm đặt trên đế gỗ: