Tượng đồng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Liên hệ

Tượng Trần Quốc Tuấn bằng đồng đỏ là bức tượng danh nhân ý nghĩa được nhân dân rất ưa chuộng, được chế tác tại Cơ sở Đồ Đồng Việt

Mã: 2e47ce167082 Danh mục: