Tượng đồng cá chép vũ môn mạ vàng 16cm,26cm

  • Mã sản phẩm: Các chép vượt vũ môn

Liên hệ

Tượng đồng cá chép vũ môn mạ vàng 16cm,26cm

Theo học thuyết Phong Thủy, sự kích hoạt cho dòng ‘Thủy’ tại căn nhà nơi ta sinh sống là một trong những điều tối quan trọng. Cặp Cá Thủy Luân được cho là linh vật để kích thích “nguồn Thủy” tại nơi nó trấn giữ

Mã: 6ccb2d999276 Danh mục: