Tượng địa tạng vương bồ tát bằng đồng – địa tạng bồ tát

1.600.000

Chuyên đúc tượng địa tạng vương bồ tát các kích thước 25cm đúc đồng tinh xảo

Mã: 1e8c391abfde Danh mục: