Tượng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp bằng đồng

Liên hệ

Tượng đồng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Đúc thủ công tại làng nghề truyền thống Bắc Ninh

Kích thước tượng đúc theo yêu cầu, tượng từ 20cm – hơn 1m

Liên hệ đúc tượng Đại Tướng theo SĐT: 0969458666