Tượng bò phố Wall, tượng bò tài chính linh vật may mắn cho ngành chứng khoán

9.000.000

Tượng bò tài chính bằng đồng, biểu tượng phố Wall mạ vàng 24k.Tượng bò sinh lời và ý nghĩa trong kinh doanh chứng khoán được doanh nhân