Tranh song long trầu nguyệt vàng 24k khung 1,8x3m

  • Mã sản phẩm: tranh rồng trầu

300.000.000

Tranh song long trầu nguyệt vàng 24k khung 1,8x3m

Hình ảnh hai con rồng thì không con nào ngậm châu cả vì hình tượng hai con rồng là biểu tượng lực Âm – Dương cân bằng, hạt châu lại là biểu tượng của Thái cực, là biểu tượng của vũ trụ

Mã: 895df6a24c45 Danh mục: