Tranh chữ Tâm bằng đồng

  • Mã sản phẩm: TCT

Liên hệ

Tranh chữ tâm trơn khổ 70×70 cm. Chất liệu đồng vàng liền mê khung gỗ
Người chơi tranh chữ tâm là mong cho cái tâm trong con người được tịnh , cũng như để tự cảnh giới bản thân không được phạm nhiều sai lầm trong cuốc sống để sau này phải hối hận

Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Mã: 1d60e7b56391 Danh mục: