Trang trí bàn thờ gia tiên bằng đồng – đồ thờ

24.500.000

Bộ đỉnh đồng,cuốn thư câu đối thờ cúng gia tiên

Đỉnh đồng cao 68cm ngũ sự gồm: 1 đỉnh,2 hạc đồng,2 chân nến,đôi đèn thờ

Cuốn thư: Trạm 3 chữ Đức Lưu Quang, câu đối đồng: Tổ tông công đức thiên niên thịnh – Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh

Kích thước: 1,35m, đồng vàng nguyên tấm

Mã: 73fed7fd472e Danh mục: ,