Trấn tượng đồng Trần hưng đạo trước cửa cơ quan

Liên hệ

Tượng đồng Trần hưng đạo đứng cầm kiếm,cuốn thư 90cm

Đúc đồng nguyên khối, khảm tam khí cao cấp

Kích thước: cao 90cm,đế rộng 32cm

Khảm tam khí: đồng đỏ,đồng vàng,bạc

Mã: dc20d1211f3e Danh mục: