Quạt đồng đỏ mai công tùng hạc

2.000.000

Quạt đồng chạm Tùng hạc.mai công

Kích thước: 1m,1,2m

Chất liệu: đồng đỏ,đồng vàng

Quạt treo phong thủy bằng đồng

Mã: 944a5ae3483e Danh mục: