Nhận đúc tượng phật bà nghìn mắt nghìn tay

  • Mã sản phẩm: PHATDONG

Liên hệ

Nhận đúc tượng phật bằng đồng theo yêu cầu: tượng phật bà,chuẩn đề,địa tạng vương,adida,thích ca mâu ni

Chất liệu: đồng đỏ,đồng vàng nguyên khối

Hun màu giả cổ theo yêu cầu

Mã: 13b919438259 Danh mục: