Nghệ thuật đúc tượng chân dung bằng đồng

  • Mã sản phẩm: ducchandung

15

Đồ đồng việt chuyên nhân đúc tượng chân dung ông bà,cha mẹ,tượng nghệ thuật,điêu khắc theo ảnh,tượng mẫu…

Cam kết chất lượng đồng,bảo đảm độ giống theo ảnh,hình dáng. Đúc tượng bán thân,toàn thân bằng đồng đỏ nguyên chất theo yêu cầu

Mã: ab49ef78e287 Danh mục: