Ngai thờ bằng đồng, ngai đồng dát vàng thờ cúng

  • Mã sản phẩm: ngai thờ đồng

18.000.000

Tên sản phẩm: Ngai thờ bằng đồng.

Kích thước 68cm x 43cm x 35cm. 97x58x48 cm…

Nhận đặt hàng theo các loại mẫu thiết kế. Nhận đặt hàng theo các loại

Mã: 3be09591c17e Danh mục: