Mâm đồng trơn

Liên hệ

Mâm đồng trơn mang nhiều giá trí văn hóa và ý nghĩa đặc biệt trong đời sống người Việt. Vậy mâm đồng trơn có đặc điểm gì? Kích thước phổ biến và giá cả ra sao?