Lư hương đồng tai cui giả cổ 90cm – Lư hương đồng

  • Mã sản phẩm: lu dong

28.000.000

Lư hương đồng tai cui 90cm

Chất liệu: đồng đúc nguyên khối,90cm dk 50cm

Hun màu đồng giả cổ