Lư đồng Dapha cao 60 cm, đỉnh đồng thờ cúng

Liên hệ

1. Bộ ngũ sự Dapha 3d cao 60 cm 
2. 01 Bát hương đường kính 20 cm
3. 02 Bát hương đường kính 18 cm
4. Bộ ngai 5 chén 
5. Lọ hoa Dapha cao 40 cm
6. Ống cắm hương Dapha cao 22 cm
7. Mâm ngũ quả đường kính 35 cm
8. Đèn dầu
9. Chóe xứ