Logo kiểm toán nhà nước đồng dk 255cm tại Kiểm toán kv VI

  • Mã sản phẩm: logo kiểm toán nhà nước bằng đồng

Liên hệ

Logo kiểm toán nhà nước đồng dk 255cm tại Kiểm toán kv VI được thi công,lắp đặt tại trụ sở làm việc Kiểm toán nhà nước khu vực VI tại Bãi cháy,Quảng Ninh. Đường kính 255cm bằng đồng vàng tấm,lắp đặt tầng 9 của Tòa nhà cao 10 tầng.

 

Mã: 54d303c9ddc2 Danh mục: