Logo kiểm sát nhân dân bằng đồng đk 1,5m

Đồ đông Việt chuyên gò đồng,đúc đồng logo kiểm sát nhân dân,huy hiệu đồng kiểm sát Việt nam

Chất liệu đồng vàng nguyên tấm,gò đồng nổi ngôi sao,bông lúa,sơn nền đỏ cờ,chữ nổi khối

Hàn khung thép không rỉ mặt sau,hàn chân 5cm

Huy hiệu kiểm sát treo trụ sở làm việc ngành Kiểm sát nhân dân

Gò đồng logo đồng ngành kiểm sát nhân dân Việt nam đk 1,5m,2m
Gò đồng logo đồng ngành kiểm sát nhân dân Việt nam đk 1,5m,2m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *