Huy hiệu Đảng cộng sản bằng đồng đỏ nguyên khối – Huy hiệu đồng

Liên hệ

Huy hiệu Đảng cộng sản đúc đồng đk 2m

Chất liệu đồng đỏ đúc nguyên khối, trọng lượng 600kg

Huy hiệu treo trụ sở làm việc,cơ quan hành chính…

Mã: 8fc687aa152e Danh mục: