$nbsp;

X

Huy hiệu công an

Sản xuất logo công an nhân dân bằng đồng mẫu chuẩn,công an hiệu treo hội trường,phòng họp,tòa nhà ngành công an theo tiêu chuẩn làng nghệ thủ công mỹ nghệ, đây là biểu tượng được trong lực lượng đặt nhiều để treo phòng khách, phòng họp, hội trường mỗi cơ quan, đơn vị

  Xưởng chuyên chế tác mẫu mã, logo, huy hiệu các ban ngành dùng trang trí tòa nhà, phòng họp, cơ quan đơn vị được dập và đúc đồng, sơn màu tiêu chuẩn, huy hiệu treo các đơn vị theo biểu tượng ngành.

   Đồ đồng việt tự hào là đơn vị chế tác thi công lắp đặt logo Kiểm toán nhà nước dk 6m nặng 4 tấn, quốc huy Trung tâm hành chính Tỉnh Bình dương 5,5m nặng 600kg, Đúc quốc huy Tòa nhà Quốc hội mới dk 3,5m 1,7 tấn... huy hiệu công an nhân dân Tỉnh Thanh hóa dk 7m nặng 1,2 tấn