$nbsp;

X

Xưởng dát vàng King Gold Art

Thi công dát vàng - nhà thờ - từ đường - biệt thự

Tel: 0969 458 666 - 092625 8668

Xưởng dát vàng, thi công thếp vàng, mạ vàng

Thếp vàng là kỹ thuật trang trí dán lớp vàng lá, cũng gọi là vàng quỳ, thật mỏng lên mặt các vật dụng bằng gỗ, đá, và kim loại để tạo màu sắc bằng vàng. Cách thếp vàng truyền thống là dán vàng bằng tay nhưng sang thời hiện đại thì cũng có thể thếp vàng bằng hóa học và điện lực, tức mạ vàng.