$nbsp;

X

Đồ Đồng Việt Phúc Yên

Số 298 Hai Bà Trưng, TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0926 25 8668

Hệ thống cửa hàng Đồ đồng việt  khai trương chi nhánh tại 298 Hai Bà Trưng, Phúc yên, Vĩnh phúc là chi nhánh thứ 10 trong hệ thống cửa hàng Đồ đồng việt lớn nhất toàn quốc hiện nay.

Sản phẩm đang dạng, phong phú, chất lượng cao cấp được khẳng định trên thị trường suốt 15 năm qua.

Đồ đồng việt chi nhánh Phúc yên – Vĩnh phúc

Đồ đồng việt ra mắt slogan mới “Tinh từ chất, đẹp từ tâm”