Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đúc hạc thờ bằng đồng vàng,hạc dapha,hạc đồng vĩnh tiến,đôi hạc tam khí,hạc đồng đỏ chạm khảm ngũ sắc cao 30,40,50,70cm đến 1,6m,1,8m,2m…bằng đồng chất lượng tốt