Đúc tượng Quốc thánh mẫu, thái phi chúa Trịnh cương

  • Mã sản phẩm: Đúc tượng Quốc thánh mẫu

Liên hệ

Đúc tượng Quốc thánh mẫu, thái phi chúa Trịnh cương được xây dựng đền thờ tại Hải dương do Bộ văn hóa,Sơn Văn hóa Hải dương làm chủ đầu tư.

Bức tượng đồng bà chúa me trọng lượng hơn 300kg đồng đỏ nguyên chất

Mã: 6ea8e8b5aa29 Danh mục: