Đúc tượng Phật A Di Đà ngồi thiền dát vàng 24k sang trọng

Liên hệ

Tượng Phật A Di Đà bằng đồng thếp vàng là mẫu tượng Phật điển hình, ý nghĩa. 

Mã: c7529b8e425f Danh mục: