Đúc tượng mẫu cửu trùng thiên đồng,tượng cửu trùng thiên khảm

SỰ TÍCH MẪU CỬU TRÙNG THIÊN – MẪU THƯỢNG THIÊN

Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên còn có các danh hiệu khác như Mẫu thượng thiên, Thiên Thanh công chúa, Thanh Vân công chúa, Cửu trùng thánh Mẫu ( Mẫu Cửu), Lục Cung vương Mẫu, Mão Dậu Công Chúa. Mẫu mặc áo màu đỏ, ngồi chính giữa.

Nhiều ý kiến cho rằng Cửu trùng thánh Mẫu được đồng nhất với Cửu Thiên Huyền nữ ( bên Trung Hoa), Cửu thiên huyền nữ bên Trung Hoa được xây dựng với một hình tượng nữ thần linh thiêng với các sự tích kỳ bí. Còn trong tâm linh người Việt Mẫu Cửu trùng thanh vân là vị Thánh Mẫu ngự nơi 9 tầng mây, là vị nữ thần quyền hành cai quản thiên cung, cai quản Lục cung sáu viện ( Lục cung Vương Mẫu). Ngoài ra Mẫu Cửu Trùng Thanh Vân còn có danh hiệu khác là Bán Thiên Công Chúa ( Mẫu Bán Thiên). Hầu hết các Đền, Phủ hay những Điện thờ tại gia đều có ban thờ Mẫu bán thiên ngoài trời.

Đúc tượng mẫu cửu trùng thiên đồng,tượng cửu trùng thiên khảm
Đúc tượng mẫu cửu trùng thiên đồng,tượng cửu trùng thiên khảm

Đền Mẫu Cửu Trùng nằm ở Thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội.
Tượng Mẫu Cửu Trùng Thiên tại Ba Vì
Tiệc Mẫu Cửu ngày 9/9

Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên là thánh mẫu cai quản 9 tầng trời bao gồm :

 • Tầng Trời thứ 1:trên từng Trời nầy có Vườn Ngạn Uyển do Nhứt Nương DTC cai quản.
 • Tầng Trời thứ 2: trên từng Trời nầy có Vườn Ðào Tiên của Ðức Phật Mẫu do Nhị Nương cai quản.
 • Tầng Trời thứ 3: tên gọi là Thanh Thiên.
 • Tầng Trời thứ 4: Huỳnh Thiên.
 • Tầng Trời thứ 5: Xích Thiên.
 • Tầng Trời thứ 6: Kim Thiên.
 • Tầng Trời thứ 7: Hạo Nhiên Thiên, do Ðức Chuẩn Ðề Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát cai quản.
 • Tầng Trời thứ 8: Phi Tưởng Thiên, do Ðức Từ Hàng Bồ Tát cai quản.
 • Tầng Trời thứ 9: Tạo Hóa Thiên, do Ðức Phật Mẫu cai quản và Ðức Phật Mẫu chưởng quản tất cả 9 từng Trời của Cửu Trùng Thiên.
 • Bên dưới là Cửu Trùng Thiên (9 từng Trời)

 • Kế trên là từng Trời thứ 10: Hư Vô Thiên, do Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật chưởng quản.
 • Kế tiếp là từng Trời thứ 11: Hội Nguyên Thiên.
 • Trên hết là từng Trời thứ 12: Hỗn Nguyên Thiên.
 • Hai từng Trời 11 và 12 do Ðức Di-Lạc chưởng quản.
  12 từng Trời ấy được gọi chung là Thập nhị Thiên. Trong Thập nhị Thiên có Cửu Trùng Thiên.
 • Các Ðấng Thần, Thánh, Tiên, Phật khai hóa Cửu Trùng Thiên được gọi là Cửu Thiên Khai Hóa.
 • Các Ðấng Thần, Thánh, Tiên, Phật khai mở Thập nhị Thiên được gọi chung là Thập nhị Khai Thiên.
 • Khi có tế lễ Chức sắc Ðại Thiên phong hàng Tiên vị qui liễu, Hội Thánh cho dựng bên trên Ðài Cửu Trùng Thiên một cái nhà rộng có 8 cột cao khoảng 12 mét đứng theo hình Bát Quái, nóc nhà có 8 mái tạo thành 8 cung Bát Quái. Tại mỗi cung có vẽ một bức tranh lớn nói lên ý nghĩa của mỗi cung theo Bát Quái đồ:

 • Cung Càn: vẽ cảnh Rồng bay trên mây.
 • Cung Khảm: vẽ cảnh biển cả mênh mông.
 • Cung Cấn: vẽ cảnh núi non.
 • Cung Chấn: vẽ cảnh sấm chớp.
 • Cung Tốn: vẽ cảnh bão tố.
 • Cung Ly: vẽ cảnh núi phun lửa.
 • Cung Khôn: vẽ cảnh con trâu cày đất.
 • Cung Ðoài: vẽ cảnh đầm nước, ao hồ.


 • Đồ đồng thờ cúng, đồ đồng mỹ nghệ,đúc tượng đồng tại Đồ Đồng Việt

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *