Đúc chuông đồng,giá gỗ đền thờ liệt sỹ

  • Mã sản phẩm: dentho

Liên hệ

Đúc chuông đồng + giá gỗ treo tại Đền thờ liệt sỹ

Chất liệu: đồng đúc nguyên khối, thiết tỷ lệ

giá gỗ cao 2,5m, rộng 1,3m gỗ căm se

Nhận đúc và lắp đặt tại công trình

 

Mã: 2686b822a1b9 Danh mục: