Đôi đèn điện đồng dapha bay bàn thờ – đèn thờ đồng

1.200.000

Đôi đèn đồng thờ gia tiên

Đôi đèn dùng trang trí bàn thờ gia tiên,đình chùa,từ đường…

Độ bền đồng vàng sáng 20 năm – bảo hành chính hãng

Kích thước: cao 25cm,35,40,45,65,90cm