Đồ đồng Việt làm biển chức danh sếp, biển chức danh để bàn, biển chức danh bằng đồng mạ vàng theo yêu cầu

Liên hệ

Biển chức danh, chức vụ để bàn làm việc các lãnh đạo Bộ, Chính phủ, Đoàn đại biểu Quốc hội, biển chức danh giám đốc, chủ tịch công ty… Chất liệu đồng, đế gỗ khắc logo, họ tên, cơ quan đơn vị.. Mạ vàng biển chức danh theo yêu cầu.

Mã: e3f13237b715 Danh mục: