Đỉnh phú quý mang lại vinh hoa phú quý cho gia đình

  • Mã sản phẩm: Đỉnh phú quý mang lại vinh hoa phú quý cho gia đình

120.000.000

Đỉnh phú quý mang lại vinh hoa phú quý cho gia đình – bộ đỉnh phú quý cao 60 cm đầy đủ cho bàn thờ gỗ dài 197 cm, rộng 107 cm, cao 127 cm.

Bảo hành 20 năm tại Đồ Đồng Việt