$nbsp;

X

Đỉnh đồng hoa sòi

Đúc lư đồng giả cổ,đỉnh hoa sòi,đỉnh thờ mao rồng, đỉnh song long trầu đúc thủ công hun màu tại hà nội,sảm phẩm làng nghề đai bái đúc thủ công truyền thống cao 40,50,60,70,80cm

Đỉnh đồng hoa sòi là sản phẩm của đồng đại bái đúc liền tai,có hoa sòi nổi ở thân đỉnh đồng bằng đồng vàng hoặc đồng đỏ,độ dày 1 cm bền đẹp,đỉnh hoa sòi cổ theo những mẫu đỉnh đồng thời nguyễn