Đại tự hoành phi câu đối chạm đồng vàng,đồng đỏ

5.800.000

HOÀNH PHI CÂU ĐỐI ĐỒNG VÀNG

Kích thước: 1,35m,1,55m, 1,75m,2m…

Chất liệu đồng đỏ,đồng vàng chạm thủ công tinh xảo

Trên đại tự, 2 câu đối 2 bên chạm long lân quy phụng

Nhận chế tác theo yêu cầu

Mã: 4079016d9402 Danh mục: