Cơ Sở Đúc Tượng Ông Thọ Bằng Đồng Mạ Vàng 24k

Liên hệ

Ông Thọ là một trong ba vị tiên được người dân biết đến rộng rãi nhất (cùng với ông Phúc và Lộc)