Cách bày bộ tượng đồng phúc lộc thọ trong phòng khách

Liên hệ

Bộ tượng đồng 3 ông Tam đa

Chất liệu đồng đúc nguyên khối: cao 20cm,36cm,60cm

Mạ vàng theo yêu cầu