Cách bày bộ đỉnh ngũ sắc 60 cm,trang trí bàn thờ sơn son thếp vàng

  • Mã sản phẩm: Cách bày bộ đỉnh ngũ sắc 60 cm,trang trí bàn thờ sơn son thếp vàng

Liên hệ

Cách bày bộ đỉnh ngũ sắc 60 cm,trang trí bàn thờ sơn son thếp vàng – Bộ đồ thờ cúng bằng đồng ngũ sắc 60cm dùng cho bàn thờ 81x197cm, hoành phi câu đối sơn sơn thếp vàng 176cm ý nghĩa cho bàn thờ gia tiên đẹp vàng sang trọng.