Bộ tam sự ngũ sắc 55cm chữ thọ vàng

30

Bộ đồ đồng ngũ sắc 55cm tam sự – ngữ sự

Đồng đỏ,đồng vàng,đồng xanh,bạc,vàng 9999

Bộ đồ thờ phù hợp bàn thờ gia đình,từ đường 81x971cm

Bảo hành bộ đồ thờ 20 năm tại Đồ đồng việt

Mã: 2a1066552577 Danh mục: