Bộ tam sự đỉnh hạc hun giả cổ cao 60cm

Liên hệ

Từ bao đời nay, đỉnh đồng lư hương đã gắn bó với nghi thức thờ cúng gia tiên của nhiều gia đình Việt.